AnasayfaHİZMETLERİMİZ
ERP

Kurumsal Kaynak Planlaması, kısaltılmış orjinal adıyla ERP. ERP bir kurumun tüm bölümlerini tek bir bilgisayar sistemi altında toplayarak değişik departmanların ortaklaşa veri paylaşımı sağlar.

ERP, Kurumsal Kaynak Planlamasıyla kurumsal ihtiyaç ve hedeflerinizi belirleyerek firmanızın sorunlarına çözümler bulmak size çeviklik ve esneklik kazandırırken, rakiplerinize karşı avantajlar elde edeceksiniz. Kurumsal yapınıza en uygun çözümün entegrasyonuyla departmanlar arası koordinasyon başarıyla yönetilecek ve verimliliğiniz artarak pazar hedeflerinize ulaşacaksınız.

Ortak bilgi sistemi sayesinde, ihtiyaç duyulan tüm bilgiler bir veritabanında kurumsal çalışanların hizmetine sunulur. Klasik sistemde her departman kendi iş akışlarına uyumlu bilgisayar sistemleriyle çalışır. ERP bu farklılıkları bütünleşik bir yazılım mimarisiyle ve tek bir veritabanını kullanarak çalışacak şekilde birleştirerek operasyonel özellikleri ve ihtiyaçları farklı çok sayıda departmanın birbirleriyle iletişim halinde kolaylıkla bilgi paylaşımına imkan tanır.

Örneğin bir müşteri siparişini irdeleyelim. Tipik bir sipariş değerlendirme aşaması kağıda dökülmüş olarak bölümler arasında, ve çoğu zaman da departmanlar arası bilgisayarların birbiriyle iletişim sorunları arasında dolaşır. Tüm bu departmanlar arası gidip gelmeler gecikmelere ve siparişin kaybolmasına neden olabilir, bilgisayarlar arası veri iletişimi sırasında farklı doküman formatlarının ürettiği hatalarda cabası.

Bu ağır aksak sorunlu sistemde hiç kimse tam anlamıyla siparişin durumu konusunda net bir bilgi sahibi de olamıyor kurum içinde, mesela finans bölümü siparişin yüklenip yüklenmediğini veri havuzundan sağlıklı bilgi alamamakta çoğu zaman. Hayal kırıklığına uğramaya alışmış müşterilerin sıklıkla duyduğu yanıt ise çoğunlukla “Depoyu aramalısınız” olur.

ERP Sayesinde Eski tip birbirinden kopuk çalışan bilgisayar sistemleri artık tarih olmuştur, finans, İK, imalat ve depo gibi tüm bu operasyonları tek bir bütünleşik bilgisayar yazılımı farklı modüllere ayırarak eskiden tek başına çalışan sistemleri birbirine entegre etmiştir.

Finans, imalat, ve depo yine kendi yazılım sistemlerini kullanıyor farkı ise yeni yazılım artık birbiriyle entegre olmuş durumda, bu sayede finanstaki biri depo verilerine ulaşıp siparişin yüklenip yüklenmediğini görebilir. Çoğu çözüm sağlayıcı ERP yazılımlarını esnek modüler yapıda kurulumuna imkan tanırlar, bu sayede tüm yazılım paketini satın almak durumunda kalmazsınız. Örneğin Pek çok firma sadece ERP’nin finans ya İK modülünü alıp, geri kalan fonksiyonları da ihtiyaç duyulan başka bir zamanda satın alabilirler.

MRP

MRP, İngilizce Material Requirement Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe’de Malzeme İhtiyaç Planlaması anlamına gelmektedir. MRP Malzeme ihtiyaç planlama (MRP) sistemi; son ürünler için hazırlanmış olan ana üretim programını, bunlarda kullanılan hammadde ve parçaların (yarı malzeme) tedariki için ayrıntılı bir programa dönüştürmeye yönelik işlemsel teknikler topluluğu olarak tanımlanabilir.

Kimi zaman MRP, yalnızca bir stok yönetim anlayışı olarak algılanıyor olsa da üretim yönetimi açısından bundan daha ileri anlamları da vardır. Malzeme ihtiyaç planlama yaklaşımı; planlanan üretimi ve sevkiyatı gerçekleştirebilmek için malzemelerin, parçaların firmaya zamanında gelmesini ve üretimin zamanında bitirilmesini sağlamak, sistemde mümkün en az miktarda stok bulundurulmasını sağlamak, üretim, sevkiyat ve satınalma faaliyetlerini planla mak gibi amaçları gerçekleştirmek için kullanılabilir. Kısa vadeli, eylemsel bir planlama çabasıdır.

MRP, bilgisayar tabanlı üretim planlama ve stok kontrol sistemidir.Uygun programlama yöntemi ile siparişlerin önceliklerini saptar.Malzemenin zamanında temini için planlamada gereken güncelleştirmeyi yapar. Teslim tarihinde olabilecek gecikmeleri minimize etmeye çalışır.

Standart MRP Sistemlerinde Önkoşullar

a) Ana Üretim Planı : Malzeme ihtiyaç planlama sisteminin işleyebilmesi ana üretim planına bağlıdır. Yani son ürünlerin ne kadar ve ne zaman üretilmeleri gerektiğini gösteren bir ana plan olmalıdır.

b) Her Stok birimi kodlanmalıdır (parça numarası): Kodlama sistemi kolay ve anlaşılır olmalıdır.

c) Malzeme Listesi – Ürün Ağacı Bilgileri : Malzeme listesi, son ürünü üretebilmek için gerekli tüm malzemelerin bir dökümünü ve üretim yöntemlerine ait bilgileri içerir.

d) Stok Kayıtları : Tüm birimlerin stok durumları hakkındaki verileri içerir.

Malzeme İhtiyaç Planlama Sisteminin Amaçları

1- Envanter yatırımını minimize etmek.

2- Üretimin sisteminin prodüktivitesini yükseltmek.

3- Müşteri hizmetini düzenlemek ve geliştirmek.

Standart MRP Sisteminde Kullanılan Varsayımlar

a) MRP sistemi, tüm stok birimlerinin temin sürelerinin bilindiğini varsayar.

b) MRP sistemi, kontrolü altındaki tüm stok birimlerinin stoğa girip çıktığını varsayar.

c) MRP sistemi, brüt ihtiyaçların tesbiti aşamasında, bir montajı oluşturan tüm parçaların, o montaj parçası için iş emri verildiği an hazır olduğunu varsayar.

d) MRP sistemi, kesikli dağıtım ve bileşen parçaların kullanıldığını varsayar.

e) MRP sistemi, imal edilen parçalar için sürecleri bağımsız kullanıldığını varsayar. Yani herhangi bir stok biriminin imalatı için verilen iş emri tamamen kendi başına başlatılıp, bir diğer iş emrinin tamamlanmasını beklemeden bitirilir.

Paket Program

Paket programlama birden fazla işi yapan bilgisayar programlarına verilen isimdir. Bir işletmede yapılan işlerin hızlı olması, hatasız olması, güvenilir olması kadar işletmeye faydalı bir durum yoktur. Bunun bilincinde olan işletmelere özel paket programlar yazılmaktadır.

Paket programlar, bilgisayar uzmanı olmayanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabilen programlardır. Paket programlar, belirli bir amaç için hazırlanmışlardır.Paket program kullanımına bakmak istersek, bilgisayarın yardımcı belleklerinde saklandıklarını belirtmemiz gerekir. Ancak, bir paket program kullanımı için yapılması gereken tek şey, mouse, ya da klavye yardımı ile o paket programı çalıştırmaktır. Bu sayede ana belleğe aktarılan paket programlar sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadırlar.

Paket programların isimleri ise şu şekilde belirlenmektedir. Diyelim ki bir firma tarafından, Muhasebe isimli bir paket program geliştirildi. Bu paket programın satışı, Muhasebe olarak yapılmaz da, Muhasebe 1.0 olarak yapılır. Muhasebe paket programı geliştirilip içerisine küçük şeyler eklendiğinde, Muhasebe 1.1, Muhasebe 1.2 şeklinde değişen paket programın adı, eğer çok önemli bir değişiklik ile geliştirilir ise, o takdirde paket programın adı, Muhasebe 2.0, Muhasebe 2.1 şeklinde değiştirilir. Ancak Muhasebe adı paket program isminde her zaman aynı kalır. Sadece yanındaki sürüm sayıları değiştirilir.Paket programların günümüzde oldukça gelişmiş olması dolayısı ile, herkes, kendi alanının işini, bilgisayar uzmanı olmasa dahi, bilgisayar üzerinden rahatlıkla yapabilmektedir.

Muhasebe takibi, stok takibi, satış takibi, kasa vs. işleri yapan paket programlar buna örnek verilebilir. EPROM Yazılım olarak çeşitli firma veya bireylere özel paket programlar geliştirmekteyiz. Eğerki sizde işinizin sistemli olarak işlemesini istiyorsanız uzman ekibimiz ile iletişime geçip işinize özel ne tür bir yazılım yapılabileceği konusunda bilgi alınız. Tüm soru ve önerileriniz için [email protected] e-mail adresimiz ile veya iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.